Ziua Portilor Deschise

SCOALA GIMNAZIALA ” SF. GHEORGHE” CRAIOVA organizeaza

“ZIUA PORTILOR DESCHISE”

în data de 09 MARTIE 2018 în intervalul orar 10-12

In această zi, părinții, copiii și alte persoane interesate de înscrierea la SCOALA GIMNAZIALA “SF. GHEORGHE” CRAIOVApot vizita spațiile dedicate activităților claselor pregătitoare și pot purta discuții cu directorul scolii  si cadrele didactice ale unității de învățământ implicate în această activitate.

Spațiile claselor pregătitoare se află la parterul corpului B.

 

In cadrul activitatii ”Ziua Portilor Deschise” se pot efectua :

  • VIZITĂ în unitatea școlară.

Pot fi vizitate sălile actualelor/viitoarelor CLASE PREGĂTITOARE, sala de sport, biblioteca scolii, laboratoare, etc.

  •  SESIUNE DE ÎNTREBĂRI ȘI CLARIFICĂRI referitoare la organizarea, structura și specificitatea claselor pregătitoare aprobate în planul de şcolarizare pentru SCOALA GIMNAZIALA „Sf. Gheorghe” in anul scolar 2018-2019.

Vă așteptăm cu mare drag!

Oferta Educationala

Scoala Gimnaziala “Sf. Gheorghe” Craiova va ofera pentru anul scolar 2018-2019

  • 4 CLASE PREGĂTITOARE SI CADRE DIDACTICE CU EXPERIENTA
  • Program: 8.00-12.00

Scoala Gimnaziala “Sf. Gheorghe”, Craiova  are o oferta educationala diversificata si de calitate care asigura atingerea standardelor de invatare si promovare a valorilor europene intr-un climat de siguranta fizica si psihica.

O gama larga de activitati scolare si extrascolare pot dezvolta talentele si intersele specific elevilor si vor contribui essential la formarea lui ca personalitate echilibrata si armonioasa, capabila  sa traisca intr-o lume moderna si polivalenta.

 Program înscrieri  in clasa pregatitoare (la secretariat)
 Programul de completare şi validare a cererilor tip de înscriere: 8 – 26 martie 2018 (prima etapă)

Luni  – 8:00 – 18:00
Marți – 8:00 – 18:00
Miercuri – 8:00 – 18:00
Joi  – 8:00 – 18:00
Vineri – 8:00 – 15:00
Sâmbătă – 9:00 – 13:00

Calendarul complet îl găsiţi la adresa:

http://edu.ro/ordinul-ministrului-educatiei-nr-324223022018-privind-aprobarea-calendarului

Documente necesare la înscriere 

  • Cerere-tip de înscriere (se primeşte de la secretariat, la înscriere);
  • Copie şi original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal care se prezintă la înscriere;
  • Copie şi original al certificatului de naştere al copilului;
  • Adeverinţă medicală cu VACCINĂRILE copilului;
  • Adeverință medicală pentru înscriere în colectivitate;
  • Copie a documentului care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare (Pentru copiii care împlinesc vârsta de 6 ani după 31.08.2017 este necesară evaluarea dezvoltării psihosomatice. În acest sens, părinții vor depune la Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională, Dolj, sau la secretariatul școlii noastre, o cerere tip în care solicită efectuarea evaluării.).

 

Clasa pregatitoare

 Ce este clasa pregătitoare ?
– o perioadă de trecere de la grădiniță spre școală, de obișnuință a copilului cu noul mediu de învățare
– primul pas din ciclul de achiziții fundamentale (clasa pregătitoare, clasa I și clasa a II-a)
– anul în care copiii se dezvoltă, prin exersare, pentru începerea activității școlare

Ce învaţă copiii în clasa pregătitoare?
– Comunicare în limba română
– Matematică şi Explorarea mediului
– Dezvoltare personală
– Arte vizuale și Abilități practice
– Muzică și mișcare
– Educație fizică
– Religie
– Engleză

Care este specificul ambiental al clasei pregătitoare ?
– spațiu luminos, curat, decorat cu materiale atractive și cu lucrările copiilor
– mobiler modular, zone cu acces liber la raft; delimitarea centrelor de studiu și joacă Arte, Ludotecă, Bibliotecă, Științe
– condiții specifice pentru activități integrate, audiții și video-audiții, prezentări ppt, utilizarea unor softuri educaționale
– covorașul (mocheta) pentru întâlnirea de dimineață și cercul poveștilor

Cum învață copiii în clasa pregătitoare?
De-a lungul anului școlar sunt parcurse Unități Tematice, care vor fi concepute și desfășurate pe principiile învățării bazate pe proiect. Avem în vedere:
– teme propuse de copii, care permit implicarea părinților (idei, colaborări, resurse)
– importanța învățării prin joc
– necesitatea învăţării prin cooperare
– abordare integrată a învățării, depăşind cadrul disciplinelor şcolare clasice (formale)
– realizarea unor produse finite care pun în valoare creativitatea copiilor.

O lecție durează 45 minute și este structurată astfel : 35 min activitate + 10 min jocuri/exersare deprinderi elementare

Cum se face evaluarea?
Sunt vizate cele cinci domenii de devoltare (dezvoltarea fizică și motrică; dezvoltarea socio-emoțională; dezvoltarea cognitivă; dezvoltarea limbajului și a comunicării; dezvoltarea capacităților și atitudinilor de învățare) reflectate în disciplinale de studiu specifice clasei pregătitoare.

Din Raportul de Evaluare (completat de către cadrele didactice la sfârșitul anului școlar) părinții:
– vor cunoaște punctele forte ale propriului copil
– vor înțelege care sunt disciplinele unde este nevoie de sprijin suplimentar pentru o bună devoltare a copilului

Pe parcursul anului școlar se realizează Portofoliul individual al elevului, care va cuprinde toate materialele lucrate de acesta.Nu se acordă note sau calificative!Elevii primesc feedback individual, aprecieri, recomandari, recompense (emoticoane, medalii, diplome)