PROIECTE

Interviu proiect

Verificare eligibilitate

ANUNȚ DE SELECȚIE
Școala Gimnazială „Sf. Gheorghe” Craiova, cu sediul în localitatea Craiova, județul Dolj, organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor contractuale, în afara organigramei, în cadrul proiectului OUTDOOR TEACH, cod MySMIS2014:154559, EDUCAȚIE NONFORMALĂ ÎN SISTEM OUTDOOR REGIUNI MAI PUȚIN DEZVOLTATE, de Coordonator Partener și Expert selecție grup țintă, conform OMEN 3920/08.06.2018.

Mai multe informatii aici