Evaluare Nationala – legislatie

Metodologia de organizare și desfășurare a Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a  – anul școlar 2019-2020 – vine cu următoarele completări și modificări:

1)OMEN nr. 4916/2019 privind organizarea si desfasurarea evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a in anul scolar 2019-2020

https://www.edu.ro/sites/default/files/fisiere%20articole/ordin%204916_2019%20EN%20VIII%202019-2020.pdf

2)OMEC nr.4248/2020 privind modificarea si completarea ordinului de mai sus

https://lege5.ro/Gratuit/gm3tamjqgqza/ordinul-nr-4248-2020-pentru-modificarea-si-completarea-ordinului-ministrului-educatiei-nationale-interimar-nr-4916-2019-privind-organizarea-si-desfasurarea-evaluarii-nationale-pentru-absolventii-clase

3)OMEC -nr-411510042020-privind-aprobarea-programelor

https://www.edu.ro/o-r-d-i-n-u-l-ministrului-educa%C8%9Biei-%C8%99i-cercet%C4%83rii-nr-411510042020-privind-aprobarea-programelor

4)Ordinul nr ordinul 4266/840/2020 pentru-punerea-in-aplicare-a-masurilor-privind-sistemul-de-invatamant-in-contextul-instituirii-starii-de-alerta-pe-teritoriul-romaniei

https://lege5.ro/Gratuit/gm3tanbsge4a/ordinul-nr-4266-840-2020-pentru-punerea-in-aplicare-a-masurilor-privind-sistemul-de-invatamant-in-contextul-instituirii-starii-de-alerta-pe-teritoriul-romaniei

5)Ordinul nr. 4267/841/2020 pentru stabilirea unor masuri de prevenire si combatere a imbolnavirilor

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/225922

6)Procedura nr.26361/2020 cu privire la asigurarea conditiilor de egalizare a sanselor

http://www.isjneamt.ro/site/wp-content/uploads/2020/02/Procedura-nr.-26361-14-februarie-2020.pdf

7)Nota M.E.C. nr.29747/22.05.2020

https://www.isjbn.ro/sites/default/files/documente/2020-05/Adresa%20MEC_29747-20.05.2020.pdf

Lasă un răspuns