Simpozioane

    In atentia cadrelor didactice din judetul DOLJ,

Scoala Gimnaziala “Sf. Gheorghe” Craiova, in parteneriat cu ISJ DOLJ si  CCD DOLJ  are deosebita placere sa va invite la Simpozionul National ,,ȘCOALA ȘI FAMILIA – FACTORI COMPLEMENTARI AI DEMERSULUI EDUCAȚIONAL”

  editia a II-a ce se va organiza in data de 15 martie 2018

 Desfăşurarea lucrărilor simpozionului

Tipul activităţii: Intâlnire publică – prezentări, dezbateri

Data desfăşurării: 15 martie 2018

Descriere: Lucrarile simpozionului vor fi desfăşurate pe două secţiuni:

 • Secțiunea I – Parteneriatul Şcoală-Familie – sesiune de referate
 • Secțiunea a II-a – Activități desfășurate în parteneriat Şcoală – Familie – exemple de bună practică

 

Aspecte tehnico-ştiinţifice ale lucrărilor:

Cerinţe ştiinţifice:

Lucrările şi materialele trimise de către cadrele didactice care îşi exprimă opţiunea de a participa la lucrările simpozionului trebuie să fie în concordanţă deplină cu scopul activităţii: prezentarea unor propuneri şi exemple de bună practică  pentru optimizarea relaţiei şcoală-familie şi impactul acesteia în obţinerea succesului şcolar al elevilor

 

Lucrările înscrise la Secţiunea IParteneriatul Şcoală-Familie – sesiune de referate vor viza atingerea următoarelor obiective specifice:

O1. Diagnosticarea relaţiei şcoală-familie;

O2. Prezentarea unor instrumente pentru eficientizarea comunicării şcoală-familie;

O3. Prezentarea unor modalităţi de colaborare cu familia;

 

Lucrările înscrise la Secțiunea a II-a – Activități desfășurate în parteneriat Şcoală – Familie – exemple de bună practică vor viza atingerea obiectivului:

Vor fi selectate doar lucrările al căror conţinut vizează aspecte cu un grad de interes ridicat din tematica propusă, sunt originale, cuprind experienţe personale şi respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor.

Cerinţe tehnice :

 • Fiecare lucrare va avea între 2-4 pagini în format A4;
 • Fiecare lucrare va fi scrisă în Microsoft Word cu caractere Times New Roman, cu diacritice, corp de litera 12, spaţiere la 1,5 rânduri, aliniere stânga-dreapta (Justify), margini egale de 2 cm, maxim 2 fotografii inserate în text.
 • TITLUL va fi scris folosind doar litere mari, aliniat central.
 • Sub titlul articolului (aliniere la dreapta, italic), va fi menţionat, pe rânduri distincte: prenumele şi numele autorului – funcţia didactică; denumirea unităţii de învăţământ în care profesează (fără prescurtări).
 • Fiecare lucrare va conţine obligatoriu:
 1. Bibliografie: autor, titlu, editură, localitate, an;
 2. Un rezumat de maximum ½ pagină.
 • Fiecare lucrare poate avea unul sau doi autori.
 • Lucrarea, însoţită de fişa de înscriere prevăzută în anexă, se va înainta organizatorilor pe suport electronic la adresa de e-mail: pitis_eugenia@yahoo.com , până la data de 17 februarie 2018.
 • Lucrările/materialele vor fi evaluate în perioada 17 – 24 februarie 2018, iar autorii celor selectate pentru a participa la activitate vor primi un e-mail de confirmare, lista lor fiind publicată şi de site-ul partenerului: www.edufor.ro. Vă rugăm să urmăriţi acest aspect în perioada menţionată! Doar persoanele care au primit e-mail-ul de confirmare vor putea participa la activitate!
 • Lucrările vor fi publicate într-o revistă electronică cu ISSN care va apărea pe site-ul școlii, până la data de 20 aprilie 2018.

Cu respect, echipa de profesori implicati in acest demers educational, asteptam lucrarilor celor care doresc sa participe.

Va multumim si va asteptam

Prof. coordonatori